vogels doorheen het jaar 2013

Geelse vogels doorheen het jaar 2016 - compilatie uit onze fotogalerij door Frans Emmerechts

 

 

 

13-20 september

Vogeltrek Tarifa

 

Volzet

 

Zondag 8 Oktober

Baardmannentocht

 

We rijden naar het Groot Rietveld in Beveren waar nog tal

van Baardmannetjes broeden. Rond deze periode wijzigen

de Baardmannetjes van eetgewoonten: in de lente en zomer eten ze insecten, maar die zijn nu schaars aan het worden

en daarom schakelen ze over op zaden en meer bepaald

op het zaad van riet.

Ook vormen ze nu groepjes om door het riet te trekken op

zoek naar eten.

Vorig jaar werd hier een groep van wel 40 Baardmannetjes geteld.

 

  • Samenkomst: parking ALDI langs de Ring in Geel

om 08.00 uur

  • terug rond 12.00 uur

 

Doelstellingen van onze vereniging

 

  • het bekijken en bestuderen van in het wild levende vogels
  • actief bijdragen aan het behoud,herstel en verbetering van de vogelstand en de vogelgebieden in onze regio
  • het vergroten van de belangstelling voor vogels bij een breed

publiek

Lidmaatschap van onze vereniging

Het lidmaatschap van onze groep is vrij toegankelijk voor iedereen

met een warm hart voor vogels en houdt geen financiƫle

verplichtingen in zoals lidgelden en bijdragen.

Lid worden kan door het zenden van een mailtje

met naam en adres naar :

postbus@geelsevogelaars.be

Bankrekening BE14 9730 5114 3383