Compilatie uit onze Fotogalerij van het jaar 2017 - © Frans Emmerechts

Kalender 2018

Download hier

 

 

 

Zondag 24 Juni

Rochefort en omgeving

 

in het uiterste zuidwesten van de provincie Namen, ligt het dorpje Dailly. Het glooiend landschap biedt een afwisseling van zeldzame droge kalkgraslanden, schitterende doornhagen en struwelen, beboste heuvels en weidse graslanden in de brede vallei van de

Eau Blanche, de bovenloop van de Viroin.

De kalkgraslanden van Dailly behoren tot de zeldzaamste biotopen van ons land.

Levendbarende Hagedissen, Gladde Slang, Grauwe Klauwier, Geelgors, Braamsluiper, Veldleeuwerik enz… hebben hier hun biotoop; dat hier ook een massa zeldzame vlinders rondvliegen spreekt voor zich.

 

Samenkomst: parking Aldi langs de ring in Geel om 06.00 uur

Terug rond 19.00 uur

Onze vereniging stelt zich als doel om de kennis over de wilde vogels te verhogen en om hun voorkomen en voortbestaan te bevorderen.

Lid worden kan Iedereen met een warm hart voor de natuur en speciaal voor alle wilde vogels

Lidmaatschap van onze vereniging is volledig kosteloos : geen lidgelden of bijdragen worden gevraagd -

Lid worden doe je door het sturen van een mailtje naar postbus@geelsevogelaars.be met vermelding van je naam + adres + telefoonnumer

 

Bankrekening: BE14 9730 5114 3383